Kyfoskoliotisk EDS - kEDS

Kyfoskoliotisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. På engelsk brukes navnet kyphoscoliotic EDS (forkortelse kEDS).

Publisert 04.09.2017
Sist oppdatert 25.02.2019

TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for kyfoskoliotisk EDS. Du kan lese en beskrivelse på engelsk hos Orphanet.

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med kyfoskoliotisk EDS.

Eds Foreningen