Fagmiljøer

Her vil dere finne fagmiljøer i norge

Her ligger de viktigste fagmiljøer i Norge, vi vil med tiden tilføre flere etterhvert som finner det formålstjenlig.

 

nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser. 

Kompetansetjenesten skal bidra til et likeverdig, helhetlig og individuelt tilpassede tilbud. Målgrupper er brukere, familie og tjenesteapparat.

trs kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. TRS jobber tverrfaglig og med personer i alle aldre. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap.

Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.

Oslo universitetssykehus

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Hypermobilitet, eller overbevegelighet i ledd, er ganske vanlig, og forekommer hos 10-20 % av befolkningen i de nordiske landene. En del personer med overbevegelige ledd har i tillegg smerter og funksjonstap fra bevegelsesapparatet.

 
 

klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

Utredning av ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet. Tverrfaglig poliklinikk rygg-, nakke-, skulder.

Dette er en utredning for personer som har hatt ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet. Det gjelder i hovedsak smertetilstander i nakke, rygg og skulder, og pasienter med hypermobilitet.

 

fysikalsk medisin og rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering er ein medisinsk spesialitet som omfattar diagnostikk, behandling og rehabilitering hos personar som på grunn av medisinske lidingar har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemming. Avdeling Fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Bergen er lokalisert på Nordås og består av to sengepostar og eit omfattande poliklinikktilbod.

 

fysikalskmedisinsk poliklinikk, tromsø

Vi utreder pasienter med nakke- og ryggplager. Dette gjøres i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling. Vi utreder spesifikke ledd- og muskelplager, for eksempel hypermobilitet/bindevevssykdommer og andre tilstander som naturlig ikke hører hjemme i revmatologisk eller ortopedisk medisin. Sammensatte utbredte uavklarte smertetilstander med funksjonsinnskrenkning kan vurderes i tidlig fase. Åpningstid: 08-15.30

 

tako-senteret

Loviseneberg Diakonale Sykehus. TAKO-senteret består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar i mot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose.

 
 

helsedirektoratet - nasjonale anbefalinger, råd og PAKKEFORLØP ved tmd

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og smerte relatert til tyggemuskulatur og/eller kjeveledd med omliggende strukturer. TMD er et samlebegrep og ikke en egen diagnose med en diagnosekode.

Denne retningslinjen gir anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD: 

 

hypermobilitetssyndrom - gruppeopphold

Overbevegelighet i ledd Avdeling for vurdering

Målgruppen er personer med hypermobilitetssyndrom (HMS), med så omfattende funksjonssvikt og helseplager at det er behov for kompleks tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Aktiv deltagelse i gruppen er en forutsetning for å ha nytte av tilbudet.

 

valnesfjord helsesportsenter

Diagnoseoppholdene er et intensivt habiliteringsopphold for barn og unge med spesifikke diagnoser.