Spondylodysplastisk EDS - spEDS

Spondylodysplastisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. På engelsk brukes navnet spondylodysplastic EDS (forkortet spESD), tidligere brukt navn er spondylocheirodysplastic EDS.

Sist oppdatert 10.12.2018

TRS har enda ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for spondylodysplastisk EDS. Du kan lese en beskrivelse på engelsk hos Orphanet.

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med spondylodysplastisk EDS.

Eds Foreningen