2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Februar - Mars - April - Mai - Oktober - Desember

Fylkeslag

29.05.2018

Vi avholder valg i fylkeslagene og ber om at du stemmer på dine kandidater fra det fylket du hører til. Valget er et e-post valg og du sender stemmer din til denne epostadressen kasserer(a)eds-foreningen.no, og merker eposten med ditt fylkeslag.

Om du har andre kandidater skriver du navnet på denne, eller stemmer på sittende kandidat.

Det foreligger en ny kandidat og det er Tine Westerås som går inn i Fylkeslag Oslofjord istedenfor Renate Jørgensen. Valget gjelder 2018 og 2019.

Kontaktinformasjon
Postadresse:
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Co/Line Blålid
Blålidvegen 83
6718 Deknepollen

Tlf: 404 98 099
Mail: post(a)eds-foreningen.no

Våre likemenn:
Likemenn for barn og unge:
Tine-Marie Westerås
Tlf: 962 37 960

Styrets Likemannskontakt:
Eva Fjeldsæter
Tlf: 400 89 630

Se alle våre likemenn »

Disclaimer

Disse nettsidene eies og vedlikeholdes av Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom, en forening drevet på frivillig basis, og inneholder opplysninger om Ehlers-Danlos Syndrom og foreningens virkeområde.

Norsk forening for Ehlers-Danlos Syndrom søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Opplysningene må på ingen måte brukes som erstatning for kompetent profesjonell rådgivning eller behandling av utdannet og godkjent lege. Innholdet på Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom sine nettsider kan ikke, og skal ikke, brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling. Norsk Forening for Ehlers-Danlso Syndrom oppfordrer alle brukere med helseproblemer om alltid å søke lege. Spørsmål eller bekymringer for helse, bør alltid framlegges for en lege, før en innleder behandling

Se hele »