2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Februar - Mars - April - Mai - Oktober - Desember

Årsmøte 8 mars 2019

17.12.2018

I følge foreningens vedtekter § 5.2 vil styret i Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom innkalle til foreningens årsmøte på Clarion Hotel The Egde, Tromsø. Fredag 08.03.2019 klokken 15.00 -18.00.

Alle medlemmer over 15 år som har vært medlem minst 1 måned har tilgang til årsmøtelokalene. Delegater er valgbare til alle verv og har tale, forslag og stemmerett på årsmøtet.
Dokumenter sendes ut elektronisk om ikke annet ønske blir fremsatt. Forslag som ønskes behandlet må ifølge § 5.3 være hovedstyret i hende senest 08 januar 2019. To måneder før årsmøtet.

 

Mvh Eds-styret 2018-2019

Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom

Kontaktinformasjon
Postadresse:
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Co/Line Blålid
Blålidvegen 83
6718 Deknepollen

Tlf: 404 98 099
Mail: post(a)eds-foreningen.no

Våre likemenn:
Likemenn for barn og unge:
Tine-Marie Westerås
Tlf: 962 37 960

Styrets Likemannskontakt:
Eva Fjeldsæter
Tlf: 400 89 630

Se alle våre likemenn »

Disclaimer

Disse nettsidene eies og vedlikeholdes av Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom, en forening drevet på frivillig basis, og inneholder opplysninger om Ehlers-Danlos Syndrom og foreningens virkeområde.

Norsk forening for Ehlers-Danlos Syndrom søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Opplysningene må på ingen måte brukes som erstatning for kompetent profesjonell rådgivning eller behandling av utdannet og godkjent lege. Innholdet på Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom sine nettsider kan ikke, og skal ikke, brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling. Norsk Forening for Ehlers-Danlso Syndrom oppfordrer alle brukere med helseproblemer om alltid å søke lege. Spørsmål eller bekymringer for helse, bør alltid framlegges for en lege, før en innleder behandling

Se hele »