2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - Juni

Årsmøte 2017

19.01.2017

Årsmøte 21.april 2017

 

I følge vedtektene ble det innkalt til årsmøte i Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom, mandag 12.desember 2016. Innkallingen ble lagt ut på foreningens nettside og facebookside 19.01.2017, og satt i EDS-avis utgave 3 2016 som ble send ut desember 2016.

 

I følge foreningens vedtekter § 5.2

vil styret i Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom innkalle til foreningens årsmøte fredag 21. april 2017 klokken 15.00 - 18.00 på Quality Strand Hotel Gjøvik.

 

 

Alle medlemmer over 15 år og med gyldig medlemskort, og som har vært medlem i minst 1 måned, har tilgang til årsmøtelokalene.  Delegater er valgbare til alle verv og har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

 

Saksliste og saksdokumenter er klar for utsendelse 21.mars, 1 måned før årsmøte.  Medlemmer som ønsker saksdokumenter tilsendt må gi styret beskjed om dette senest 21 mars 2017.

 

Dokumentene sendes ut elektronisk om ikke annet ønske blir fremsatt.

 

Forslag som ønskes behandlet, må være, i flg. § 5.3 mottatt av hovedstyret senest 21.februar –

 2 -to- måneder før årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

EDS-styret 2016-2017

Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom

 

Med forbehold om feil, mulige endringer eller utelatelser

Kontaktinformasjon
Postadresse:
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Co/Line Blålid
Blålidvegen 83
6718 Deknepollen

Tlf: 404 98 099
Mail: post(a)eds-foreningen.no

Våre likemenn:
Likemenn for barn og unge:
Tine-Marie Westerås
Tlf: 962 37 960

Styrets Likemannskontakt:
Eva Fjeldsæter
Tlf: 400 89 630

Se alle våre likemenn »

Disclaimer

Disse nettsidene eies og vedlikeholdes av Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom, en forening drevet på frivillig basis, og inneholder opplysninger om Ehlers-Danlos Syndrom og foreningens virkeområde.

Norsk forening for Ehlers-Danlos Syndrom søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Opplysningene må på ingen måte brukes som erstatning for kompetent profesjonell rådgivning eller behandling av utdannet og godkjent lege. Innholdet på Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom sine nettsider kan ikke, og skal ikke, brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling. Norsk Forening for Ehlers-Danlso Syndrom oppfordrer alle brukere med helseproblemer om alltid å søke lege. Spørsmål eller bekymringer for helse, bør alltid framlegges for en lege, før en innleder behandling

Se hele »