Linker

Dersom du oppdager linker som ikke lenger fungerer er det fint om du sender en e-post til webmaster(a)eds-foreningen.no slik at du på den måten hjelper oss til å ha en mest mulig korrekt hjemmeside.

Det er også flott om du sender en e-post dersom du skulle ramle over en side på nettet du mener burde være med i denne listen.

På forhånd takk for hjelpen!

 

Fagmiljø i Norge

 

TRS - Trenings- og Rådgivingssenteret,
Kompetansesenteret for bl.a. EDS
(ved Sunnaas Sykehus)

TAKO-senteret, Tannhelsekompetansesenter for sjeldne medisinske sykdomer

Frambu kompetansesenter

 
Fagmiljø i Europa

 

Eurordis - European Organisation for Rare Diseases

National Organization for Rare Disorders (NORD)

Sällsynta diagnoser

Center for små handicapgrupper (CSH)

  
Internasjonale foreninger for EDS
 

 

Sverige: Ehlers-Danlos Syndrome National Association
Danmark: Ehlers-Danlos foreningen i Danmark
England: Ehlers-Danlos Support Group UK
Holland: Vereniging van Ehlers-Danlos Patiënten
Belgium: Marfan/EDS Belgium Group
Frankrike: Association Francaise des Syndromes d’Ehlers-Danlos
USA: Ehlers-Danlos National Foundation (EDNF)
Canada: Ehlers-Danlos Association (CEDA)
New Zealand: Ehlers-Danlos Foundation of New Zealand
EDS Today: Nyhetsbrev for, av og om folk med EDS

 

 

 

 

Arbeids- og Velferdsetaten – startside med oversikt over hjelpemidler til ulike livssituasjoner etc.,
se også trygd og rettigheter

Hjelpemidler for barn - Arbeids- og Velferdsetaten sine sider

Oversikt over hjelpemiddelsentraler

Etac – hjelpemidler for små og store

Øytex – produsent av spesialtipassede klær for rullestolbrukere

Startsiden’s oversikt over hjelpemiddelprodusenter – en svært omfangsrik oversikt med mange linker videre

Ortopediske hjelpemidler – omfattende side med mye informasjon

 
Diverse linker
 

Ungerettigheter.no
Spesialside om rettigheter o.l. for ungdom
 

Veileder for oppfølging ved EDS / Ehlers-Danlos Syndrom. Informasjonshefte utgitt av TRS

Helsetjenester i Norge -meget omfattende side til de
fleste offisielle helsetjenestene, et godt utgangspunktRettighetssenteret og rettighetstelefonen

OI-foreningens restaurant og utelivsguide
– ypperlig guide for rullestolbrukere

Statens råd for funksjonshemmede

Deltasenteret sider om tilgjengelighet for alle

 


 

Diagnostiske bilder av Ehlers-Danlos Syndrom:

 

 

(http://www.emedicine.com/derm/topic696.htm)

(http://www.gfmer.ch/genetic_diseases_v2/gendis_detail_list.php?cat3=110)

 

 
Hjelpemidler
 

Kontaktinformasjon
Postadresse:
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Co/Line Blålid
Blålidvegen 83
6718 Deknepollen

Tlf: 404 98 099
Mail: post(a)eds-foreningen.no

Våre likemenn:
Likemenn for barn og unge:
Tine-Marie Westerås
Tlf: 962 37 960

Styrets Likemannskontakt:
Eva Fjeldsæter
Tlf: 400 89 630

Se alle våre likemenn »

Disclaimer

Disse nettsidene eies og vedlikeholdes av Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom, en forening drevet på frivillig basis, og inneholder opplysninger om Ehlers-Danlos Syndrom og foreningens virkeområde.

Norsk forening for Ehlers-Danlos Syndrom søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Opplysningene må på ingen måte brukes som erstatning for kompetent profesjonell rådgivning eller behandling av utdannet og godkjent lege. Innholdet på Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom sine nettsider kan ikke, og skal ikke, brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling. Norsk Forening for Ehlers-Danlso Syndrom oppfordrer alle brukere med helseproblemer om alltid å søke lege. Spørsmål eller bekymringer for helse, bør alltid framlegges for en lege, før en innleder behandling

Se hele »