Bli medlem eller meld endringer

Her kan du melde deg inn i EDS-foreningen via internett. Informasjonen du skriver inn vil automatisk bli sendt til
medlemsansvarlig  år du trykker "send inn skjema".

Hva betyr det å være medlem.
Å være medlem i foreningen koster nå kr. 310,- for voksne over 18 år og kr. 160,- for barn og ungdom under 18 år. 

Det er flere fordeler med å være medlem i foreningen. Bl.a. er du med å støtte fronting av EDS-diagnosen, medlemmenes rettigheter, du får EDS-avisen og tilgang til ulik informasjon og ikke minst med på å forms en levende forening. 
Muligheten med å få treffe likesinnende og ha sosial omgang er unik.   

Det blir arrangert medlemstreff, kurs og aktiviteter både lokalt og sentralt. 
For barn og ungdom arrangerer vi subsidierte sommer- og vinterleirleir. For denne gruppen betyr det enormt å få delta på.   

I flere familier er det kun den med diagnose som er medlem. Det er like viktig at pårørende også støtter fellesskapet. Pårørende er en svært viktig gruppe for diagnostiserte, derfor har også de fokus. Ingen medlemmer blir glemt. 

Skjemaet.
Dette skjemaet brukes også til å melde ny adresse, telefon eller andre endringer som skjer med hver enkelt. 
Vi oppfordrer alle å krysse av at dere er interesert i å gjøre en innsats i foreningen. Du selv bestemmer mengden av oppgavene.   
Du kan også bruke dette skjema for å få tilsendt informasjon fra oss (kryss av for informasjon) eller for å abonnere på medlemsbladet "EDS-avisa" (kryss av for abonnement). Vi minner om at abonnement på "EDS-avisa" er inkludert i vårt medlemsskap.

Fødselsdato offentliggjøres ikke, men brukes til fastsettelse av kontingent og evt. statistikk over aldersspreding i medlemsmassen.

Felt merket med * må fylles ut!

NB! Vi har vært plaget med noe 'spam' (søppelpost) via mailadressen innmeldingsskjemaet går til. Dersom du har sendt inn en melding, men mot formodning ennå ikke har hørt fra oss, ber vi deg derfor vennligst ta kontakt på nytt. Takk!
 

Skjema for nytt medlemsskap eller endring av adresse, telefon og annet.

https://eds.regweb.no/membershipform/

Kontaktinformasjon
Postadresse:
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Co/Line Blålid
Blålidvegen 83
6718 Deknepollen

Tlf: 404 98 099
Mail: post(a)eds-foreningen.no

Våre likemenn:
Likemenn for barn og unge:
Tine-Marie Westerås
Tlf: 962 37 960

Styrets Likemannskontakt:
Eva Fjeldsæter
Tlf: 400 89 630

Se alle våre likemenn »

Disclaimer

Disse nettsidene eies og vedlikeholdes av Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom, en forening drevet på frivillig basis, og inneholder opplysninger om Ehlers-Danlos Syndrom og foreningens virkeområde.

Norsk forening for Ehlers-Danlos Syndrom søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Opplysningene må på ingen måte brukes som erstatning for kompetent profesjonell rådgivning eller behandling av utdannet og godkjent lege. Innholdet på Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom sine nettsider kan ikke, og skal ikke, brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling. Norsk Forening for Ehlers-Danlso Syndrom oppfordrer alle brukere med helseproblemer om alltid å søke lege. Spørsmål eller bekymringer for helse, bør alltid framlegges for en lege, før en innleder behandling

Se hele »